Vakanties en vrije dagen

Hervatting lessen:

 • Woensdag 1 september 2021

Vrije dagen eerste trimester:

 • Maandag 4 oktober 2021 (facultatieve verlofdag)

 • Maandag 1 t.e.m. zondag 7 november 2021 (herfstvakantie)

 • Donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand

 • Woensdag 1 december 2021 (pedagogische studiedag)

 • maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022 (kerstvakantie)

 

Vrije dagen tweede trimester:

 • Woensdag 26 januari 2022 ( pedagogische studiedag)

 • Vrijdag 11 februari 2022 ( lokale verlofdag)

 • Maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022 (krokusvakantie)

 • Woensdag 16 maart 2022 (pedagogische studiedag)

 • Maandag 4 t.e.m. maandag 18 april 2022 (paasvakantie)

Vrije dagen derde trimester:

 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)

 • Vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)

 • Maandag 6 juni 2022 (pinkstermaandag)

 • Einde lessen: donderdag 30 juni 2022