Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Ternat streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.ternat.be.

Nalevingsstatus

De website www.ternat.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Ternat kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. Wens je extra informatie over deze documenten, stuur dan een e-mail naar info@ternat.be.

Het doel van bepaalde links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden omschreven.

Op www.ternat.be wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten de werkingssfeer van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het contentmanagementsysteem (CMS). Dit rapport wordt wekelijks aangemaakt.
  • Integratie screeningstool in het CMS en op www.ternat.be:
    • screening bij ingave van nieuwe content
    • periodieke screening van de website
  • Aanpassing frontend www.ternat.be met een hoog contrast switch knop.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Laat dit dan weten aan de dienst Communicatie via mail aan info@ternat.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.