Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met CLB N-Brussel. 

Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
02 482 05 72
clbvgc@clbvgc.be

Mevrouw Ines Melotte is de contactpersoon voor onze school.

Het CLB werkt op verschillende manieren voor de leerlingen. Wij kunnen leerlingen kortdurend begeleiden.
In CLB-taal zijn er twee soorten begeleiding:

  • de vraaggestuurde begeleiding;
  • de verplichte begeleiding;