Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt jaarlijks samengesteld uit leerlingen van elke klas van de lagere school. De leerlingenraad overlegt, indien mogelijk, maandelijks over projecten en aangelegenheden die hen aanbelangen.