Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteldĀ en vergadert minimaal driemaal per jaar.

Samenstelling schoolraad

De vertegenwoordigers van de ouders zijn .

De vertegenwoordigers voor het personeel zijn juf Els en juf Corine.

Voorzitter: Rabia Achak

De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.