Leerlingenbegeleiding

Onze visieĀ 
De leerlingenbegeleiding binnen onze school krijgt vorm op basis van 3 pijlers uit onze schoolvisie:
? Het kind staat centraal
? Communicatie
? Respect

Het kind staat centraal
Wat betekent dit voor onze school:

Op leerlingniveau primeert het welbevinden van elk kind.

Op leerkrachtniveau heeft de leerkracht oog voor ieder kind door onderwijsbehoeften in kaart te brengen en te differentiëren door gepaste maatregelen aan te bieden.

Op schoolniveau worden leerlingen actief betrokken bij het organiseren van de
school, bijvoorbeeld participatie leerlingenraad.

Alle kinderen, ongeacht hun context- en omgevingsfactoren, moeten zich van bij de
start ‘geborgen’ voelen. In elke klas wordt daarom aandacht geschonken aan de
socio-emotionele ontwikkeling van elk kind en een veilig klas- en schoolklimaat.
Er is aandacht voor professionalisering binnen het team.


Communicatie
Wat betekent dit voor onze school:

Op leerlingniveau streven wij naar een veilige omgeving waarin leerlingen en
leerkrachten durven/willen op een respectvolle manier communiceren met elkaar.

Op leerkrachtniveau schept de leerkracht een veilig klasklimaat. De leerkracht heeft
een belangrijke modelfunctie wat betreft actief luisteren en constructief
communiceren.

Op schoolniveau worden er duidelijke afspraken gemaakt en wordt er open en
transparant gecommuniceerd naar alle betrokken partijen.


Respect
Wat betekent dit voor onze school:

Op leerlingniveau hebben we respect voor iedereen en voor elkaars leefwereld.

Op leerkrachtniveau zijn we vriendelijk en beleefd en hebben we respect voor
elkaars mening.

Op schoolniveau maken we duidelijke afspraken die consequent worden
opgevolgd. We hechten belang aan het geven van positieve feedback en
complimenten.