Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met CLB Dender (het CLB Dender behoort tot het GO! Scholengroep 19).
Zonnestraat 25
9300 Aalst
Telefoonnummer: 053 60 32 80

Mevrouw Nele Van De Kerkhove is de contactpersoon voor onze school.

Het CLB werkt op verschillende manieren voor de leerlingen. Wij kunnen leerlingen kortdurend begeleiden.
In CLB-taal zijn er twee soorten begeleiding:

  • de vraaggestuurde begeleiding;
  • de verplichte begeleiding;