Communicatie

Via Gimme zal de school u op de hoogte houden van het reilen en zeilen op school (foto’s, verslagen van uitstappen, activiteiten in de klas, ...), maar eveneens op de hoogte brengen van praktische zaken zoals uitstappen, oudercontact, ...