Team

DIRECTIE

Isabelle Marginet 

BELEIDSMEDEWERKER

Zorgcoördinator - An Doclo
Administratief medewerker - Nora Verdoodt

KLEUTER

Onthaalklas - Kim Heyvaert

1ste Kleuterklas - Sandra De Coninck

2de Kleuterklas - Corine Borremans

 Griet Van Bilsen (wordt vervangen door Sigrid Pierreux) 

3de Kleuterklas - Kathleen Sergooris

 Ann-Sophie Mattheeuws

Kinderverzorgster - Veronique Pappaert

Lagere school

1ste leerjaar - Els Hamels

2de leerjaar - An Roels (wordt vervangen door Ina Van Hamme)

3de leerjaar - Joni Van Nieuwenborgh
 - Els Waterplas 

4de leerjaar - Ariane Wellemans

5de leerjaar - Sarah Vanvaerenbergh

6de leerjaar - Liam Vanderperren

Leermeesters 

Lichamelijke opvoeding - Maarten Roesems
 - Leen Martein (wordt vervangen door Jente van Mulders)

Rooms Katholieke Godsdienst - Marieken Van Nuffel

Protestantse Godsdienst - Ken Depreter

Islamitische Godsdienst - Abdelilah Lamghebec

Niet Confessionele Zedenleer Kathleen Vancutsem
 Heidi Braeckmans