Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit ouders, onderwijzend personeel & leden van de lokale gemeenschap.
Deze groep mensen zorgt ervoor dat de ouders gehoord worden en de nodige informatie verkrijgen & is een overlegorgaan binnen de school. e. In deze groep zitten 2 verkozen ouders die de ouders vertegenwoordigen en ook 2 verkozen leerkrachten die het personeel vertegenwoordigen.
De bedoeling is om individuele problemen steeds rechtstreeks met de betrokken leerkracht of directie te bespreken. Voor algemene problemen kunnen de leden van de schoolraad steeds gecontacteerd worden.
Algemene problemen worden op regelmatige basis doorgesproken met de directie.

Contactpersonen:

Voorzitter Schoolraad: Jan Van De Gucht (jan.vandegucht@gmail.com)

Vertegenwoordiger : Liesbeth Switten (liesbeth.switten@telenet.be)