Personeelsleden

Directie : Angelina Lorusso

Administratief medewerker: Elfriede Van Langenhove

Zorgcoördinator: Sanna Van Malderen

Kleuteronderwijs:
Deborah Stoffels- onthaalklas
Sandra De Coninck  – 1ste kleuterklas
Corine Borremans en Jessica Peeters-Clottemans – 2de kleuterklas
Kathleen Sergooris – 3de kleuterklas A
Kim Heyvaert – 3de kleuterklas B
Jessica Peeters – Clottemans – Kleuterzorg

Lagere school:
Chris Cortvriendt – 1ste leerjaar
An Roels – 2de leerjaar A
Els Hamels  – 2de leerjaar B
Els Waterplas en Kathleen Fieremans – 3de leerjaar
Joni Van Nieuwenborgh – 4de leerjaar A
Sarah Vanvaerenbergh – 4de leerjaar B
Ariane Wellemans – 5de leerjaar
Sophie Van Lierde – 6de leerjaar

Bijzondere Leermeesters:
Leen Martein – Lichamelijke opvoeding
Maarten Roesems – Lichamelijke opvoeding
Marieken Van Nuffel – Rooms Katholieke godsdienst
Kathleen Vancutsem – Niet-confessionele zedenleer
Heidi  Braeckmans – Niet-confessionele zedenleer
Ken Depreter – Protestantse godsdienst

ICT-coördinatoren: NTB

Kinderverzorging: Veronique Pappaert