Oudercontact

Oudercontact

 

Het eerste contact tussen school en ouders is het heen–en-weerschrift (kleuteronderwijs) en de schoolagenda (lager onderwijs).

Geplande oudercontacten:

 • Info-avond begin september voor kleuter en lager;
 • Individuele contacten (al dan niet n.a.v. rapportbesprekingen);
  • Woensdag 26 oktober 2016: rapport 1 + oudercontact 1
  • Vrijdag 23 december 2016: rapport 2
  • Woensdag 29 maart 2017: rapport 3 + oudercontact op vraag
  • Woensdag 28 juni 2017 : oudercontact 2
  • Vrijdag 30 juni 2017: rapport 4
 • Informatie-avonden (-namiddagen) (vb. overgang 3de kleuter – eerste leerjaar) ;
 • Informatie-avonden (-namiddagen) (vb. overgang 6de leerjaar- secundair)
 • Besprekingen met CLB;
 • Occasionele contacten;

Andere gesprekken kunnen elke schooldag tijdens de schooluren of liefst na afspraak.