Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Kinderen kunnen met de bus van en naar school worden gebracht. De bus rijdt ‘s morgens, ‘s avonds en op woensdagmiddag.

De op- en afstapplaatsen bevinden zich enkel op het grondgebied van Ternat en worden afgesproken met de directie (ouderlijk huis, bij grootouders, familie,…).

Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De begeleider blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ‘s morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt. Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden terug meegenomen naar school en worden naar de kinderopvang gebracht tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan.

Tarieven

Een jaarabonnement voor het busvervoer ’s morgens en ’s avonds kost voor het eerste kind 80 euro, voor het tweede kind 40 euro en een derde kind 20 euro.  Vanaf een vierde kind is het jaarabonnement gratis.

Wij bieden u de mogelijkheid om de betaling van het abonnement te spreiden over de 5 facturen die u om de twee van ons ontvangt.

Kinderen die eerder zeldzaam met de bus worden opgehaald of thuisgebracht, kunnen opteren voor een tienrittenkaart van 5 euro.  Deze tienrittenkaart wordt op school bewaard en afgevinkt volgens de aanwezigheden op de aanwezigheidslijst van de bus.

Extra info

Kinderen kunnen, indien vooraf aangevraagd bij de directie, meerijden met de bus en afgezet worden aan het CC De Ploter voor dans-, woord- en muziekacademie. Hier dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat de busrit niet volledig aangepast wordt in functie van deze leerlingen. Bijgevolg kunnen deze leerlingen mits enige vertraging afgezet worden aan het Cultureel Centrum waarbij de ouders het centrum hierover informeren. Andere stopplaatsen voor naschoolse activiteiten, behalve CC De Ploter, worden niet in de busrit opgenomen (tenzij anders bepaald door het college, vb. Sportsnack).

 

Als signaal naar de buschauffeur toe wordt de boekentas’ s ochtends aan de voordeur geplaatst zodat de buschauffeur wel degelijk weet of de leerling met de bus mee zal rijden.

 

Wanneer een leerling door omstandigheden (ziekte, persoonlijke redenen, …) niet kan meerijden met de bus, wordt de chauffeur of de directie verwittigd, liefst de avond voordien indien mogelijk of vóór 7u30 via het telefoonnummer van de chauffeur dat door de school wordt meegedeeld. De busrit zal in elk geval worden aangerekend wanneer de leerling niet klaarstond aan de stopplaats, de chauffeur of directie niet werden verwittigd en er geen geldige reden is.

Het telefoonnummer van de buschauffeur van de school wordt meegedeeld in een schrijven naar de ouders toe in het begin van het schooljaar, en voor nieuwe leerlingen in de loop van het schooljaar.

Tarieven

Een jaarabonnement voor een eerste kind kost 80 euro, voor een tweede kind 40 euro, en een derde kind 20 euro. Vanaf een vierde kind is het jaarabonnement gratis.

Kinderen die eerder zeldzaam met de bus worden opgehaald of thuisgebracht, kunnen opteren voor een tienrittenkaart van 5 euro. Deze tienrittenkaart wordt op het secretariaat bewaard en aangevuld via de aanwezigheidslijst van de bus. Indien een nieuwe tienrittenkaart nodig is in de loop van het schooljaar, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. De mogelijkheid wordt voorzien om het abonnement in schijven te betalen via de tweemaandelijkse factuur.