Inleiding

Dit jaar koos De Kiem Wambeek voor het thema ‘Samen groeien, samen bloeien’.

Het wordt voor een stuk een verdere uitwerking van het opgestarte moestuinproject in het 4de leerjaar van vorig jaar.

Ook verkreeg onze school een subsidie van de Provincie Vlaams-Brabant van ‘Natuur op School’ om dit project verder uit te werken.

Hou Carnaval, Eetfeest en Schoolfeest maar in de gaten, want dan mag u zich zeker aan meer ‘groene’ projectjes verwachten.

Samen met het oudercomité zorgen we binnenkort voor een groenere speelplaats, en ook in de tuin van het oude Maantje staat er ons nog wat te wachten!

Dit jaar: De Kiem Goes Green!