Instappers

Inschrijvingen schooljaar 2016-2017 basisonderwijs Ternat

Beste ouder,

 

Uw peuter wordt binnenkort twee en een half jaar oud en mag voor het eerst naar school. Dat is een grote stap. Maar ook voor een ouder kind dat u eventueel van school wil laten veranderen, is de sprong naar een nieuwe school soms groot. Wij heten uw kind alvast van harte welkom in onze Ternatse basisscholen en geven u graag deze voor u belangrijke informatie mee.

 

De keuze van een school is belangrijk, neem er daarom de nodige tijd voor. Wil u vooraf eens een kijkje gaan nemen in de school of in de klas? Aarzel dan niet om een afspraak te maken en eens langs te gaan. Op openklasdagen of opendeurdagen bent u zeker welkom bij de leerkrachten of directie van de school.

 

Welke kinderen kunnen worden ingeschreven?

Alle kinderen geboren in 2014 mogen voor de eerste keer naar school vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn en op één van de onderstaande instapdata:

geboren tot en met…

komen na …

dus vanaf…

01/03/14 Zomervakantie 01/09/16
07/05/14 Herfstvakantie 07/11/16
09/07/14 Kerstvakantie 09/01/17
01/08/14 Instap 1 februari 01/02/17
06/09/14 Krokusvakantie 06/03/17
18/10/14 Paasvakantie 18/04/17
29/11/14

31/12/14

Hemelvaart

Zomervakantie

29/05/17

01/09/17

Onze school organiseert ook twee onthaalmomenten voor het onthaalklasje:

  • woensdag 5 oktober 2016 en
  • woensdag 21 december 2016 en
  • woensdag 22 maart 2017

telkens van 9u tot 10u. Elke nieuwe ouder krijgt hiervoor telkens een uitnodiging via mail.