Doorlichting

Beste ouders

Op regelmatige tijdstippen worden scholen doorgelicht.
De schoolinspectie bekijkt de school vanuit vele invalshoeken en giet haar bemerkingen dan in een verslag.
Dit doorlichtingsverslag kan u, op afspraak, komen inkijken op het secretariaat.
U vindt het binnenkort ook hier online: Verslag (rubriek verslagen).

Uiteraard sturen het schoolbestuur en het schoolteam bij waar nodig is.